Tafrix projekteerib ja ehitab tootmishoone laienduse

AS Tavrida Elektric Export saab juurdeehituse

Projekteerimistööd saavad valmis veel sel aastal ning hoone lubatakse tellija käsutusse anda hiljemalt aprilliks 2014

Tafrix OÜ - Aadress: Mündi 8, 72720 Paide / Valukoja 8, 11415 Tallinn - Telefon: 385 3664 - E-post: info@tafrix.ee