Hotell Murakas juurdeehitus

Hotell Murakas Otepääl saab endale juurdeehituse

OÜ Tafrix ehitab Otepääl hotellile Murakas juurdeehituse, kus saavad olema ruumid saunakompleksi tarbeks kui ka seminaride korraldamiseks. Juurdeehitus läheb maksma 2,3 mln krooni ja ehitistööde kestvuseks on planeeritud 4 kuud

Tafrix OÜ - Aadress: Mündi 8, 72720 Paide / Valukoja 8, 11415 Tallinn - Telefon: 385 3664 - E-post: info@tafrix.ee