Eesti Piimandusmuuseumi juurdeehitised saavad uue ilme.

OÜ Tafrix sõlmis lepingu Eesti Piimandusmuuseumi peahoone juurdeehitiste katuste ja kesküttesüsteemi renoveerimistöödeks.

Tafrix OÜ - Aadress: Mündi 8, 72720 Paide / Valukoja 8, 11415 Tallinn - Telefon: 385 3664 - E-post: info@tafrix.ee